Fraude – werknemersverzekeringen

Rapportage handhaving
In deze publicatie wordt een kwantitatief beeld gegeven van
de handhavingsactiviteiten in de sociale verzekeringen. De onderwerpen
die in deze publicatie aan de orde komen zijn een aantal vormen van handhaving
in zowel de collecterende functie als de distribuerende functie. Het betreft
het opsporen van fraude en de afdoening van geconstateerde fraude, zoals
het opleggen van administratieve boeten aan werkgevers, de uitvoering
van de wet Boeten bij overtredingen van werknemer en het opmaken van processen-verbaal

Kerncijfers Fraude – werknemersverzekeringen
Kwantitatief overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van handhaving
regelgeving en opsporing van fraude op het gebied van de werknemersverzekeringen.
Deze publicatie bevat een uitsplitsing naar werkgeversfraude, uitkeringsfraude
alsmede witte/zwarte fraude.

Kerncijfers Wet Boeten
Kwantitatief overzicht van de ontwikkeling bij de uitvoering van de Wet
Boeten, Maatregelen en Terugvorderingen. Deze publicatie geeft een
overzicht naar aantal en omvang in geld.

Trendrapportage Handhaving
Deze rapportage bevat een verslag van de uitvoering op het
gebied van handhaving. Er wordt ook aangegeven welke activiteiten
ondernomen zijn ter verbetering van de uitvoering en wat de voorgenomen
plannen op dat punt zijn.